fotnoter

Förklaring

För att (förhoppningsvis) förenkla för läsaren har de fotnoter som förekommer i uppsatsen flyttats till den här sidan för att på så sätt kunna användas som länkar och därmed inte störa layouten av resten av sidorna. Enligt senaste beräkningen är det ett drygt 40-tal fotnoter det gäller.

För att komma tillbaka från den här sidan kan man använda en av två metoder -- antingen klicka på sin bläddrares bakåtknapp eller att klicka på vänsterpilen som finns vid varje fotnot.