Other languages

English

Kårsdraget is Stockholm University’s student orchestra (consisting of both an orchestra and a dance group). We are a show style orchestra playing everything from jazz to pop, and we love to perform! For almost every number there is either a dance or a performance.

Student orchestras are a part of the rich Swedish (and Nordic) university culture, and we love every opportunity to spread our music and culture.

If you would like to contact us for information or rental please send an e-mail to our president at: kapellmastare@karsdraget.nu

You can find samples of our repertoire at "Video"

Adresse

Blåscorpset Kårsdraget

C/O Stockholms Universitets Studentkår

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm

Deutsch

Kårsdraget ist das Studenten Orchester der Stockholmer Universität (bestehend sowohl aus einem Orchester und einer Tanzgruppe). Wir sind ein Show Style Orchester und spielen alles von Jazz bis Pop, und wir lieben es aufzutreten und für Publikum zu spielen! Für fast jedes Stück, das wir spielen, gibt es entweder eine Tanznummer oder eine Show des Orchesters.

Studenten Orchester sind ein Teil der reichen schwedischen (und nordischen) Universitätskultur, und wir freuen uns über jede Gelegenheit, um unsere Musik und Kultur zu verbreiten.

Wenn Sie Fragen haben oder eine Vorstellung buchen möchten senden Sie bitte eine E-Mail an unseren Kapellmeister: kapellmastare@karsdraget.nu

Beispiele aus unserem Repertoire finden Sie unter "Video"


Adresse

Blåscorpset Kårsdraget

C/O Stockholms Universitets Studentkår

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm

Français

Kårsdraget is Stockholm University’s student orchestra (consisting of both an orchestra and a dance group). We are a show style orchestra playing everything from jazz to pop, and we love to perform! For almost every number there is either a dance or a performance.

Student orchestras are a part of the rich Swedish (and Nordic) university culture, and we love every opportunity to spread our music and culture.

If you would like to contact us for information or rental please send an e-mail to our president at: kapellmastare@karsdraget.nu

You can find samples of our repertoire at "Video"

Adresse

Kårsdraget

Box 50020

SE-104 05 Stockholm

La Suède

Polska

Dziękuję google translate

Kårsdraget jest orkiestra student Uniwersytetu w Sztokholmie (składające się zarówno z orkiestrą i grupą taneczną). Jesteśmy orkiestrą show w stylu wszystko, od jazzu, przez pop, i kochamy, aby wykonać! Przez prawie każdy numer jest albo taniec czy performance.

Student orkiestry są częścią bogatej (i skandynawskich) kultury szwedzkiej uczelni, i kochamy każdej okazji, aby rozwinąć muzyki i kultury.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować informacji lub najmu należy wysłać e-mail do naszego prezydenta w: kapellmastare@karsdraget.nu

Możesz znaleźć próbki naszego repertuaru w "Video"

Adress

Kårsdraget

Box 50020

SE-104 05 Stockholm

Sweden