Inledning

Bakgrund

Sveriges äldsta studentorkester Hornboskapen, hemmahörande vid Södermanlands-Närkes nation i Uppsala, sägs ha grundats redan år 1843. Under 1860-talet grundades ytterligare en studentorkester, vid namn Glasblåsarne, i Uppsala. Det tog dock lång tid till studentorkesterfenomenet spred sig till övriga Sverige. Sveriges tredje studentorkester, Alliansorchestret från Chalmers Tekniska Högskola, uppstod inte förrän 1948, i samband med en fotbollsmatch mellan Göteborgsalliansen och ett engelskt ligalag. På femtiotalet grundades ytterligare sju studentorkestrar, på olika håll i Sverige, och studentmusiken slog igenom på allvar. År 1995 fanns trettiotvå aktiva orkestrar registrerade hos riksorganisationen SMASK (Sveriges musicerande akademikers samarbetande kårorkestrar). 1

Till studentorkestrar räknas i det här sammanhanget inte alla orkestrar som består av studenter, vilket namnet kan antyda. Studentorkestrarna består av aktiva och f.d. högskolestuderande som framför blåsmusik i en studentikos anda,

...med en repertoar som domineras av humoristiska arrangemang av välkända musikstycken, framförda med otyglad spelglädje. Karakteristiska är de färggranna, medaljbehängda uniformerna och den väldrillade baletten.

2 Stockholms Universitets studentorkester Kårsdraget grundades år 1958 som Sveriges nionde och Stockholms näst äldsta studentorkester. Orkestern har hunnit med många bejublade framträdanden genom åren, bl.a. hade man ett eget radioprogram i slutet på sjuttiotalet. I dagsläget (mars 1997) har man 268 invalda medlemmar i föreningen, som även innefattar ett klubbmästeri och baletten Kårsetten, varav ca 50 är aktiva. 3

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med den här uppsatsen är att ge en översiktlig bild av studentorkestern Kårsdraget ur ett historiskt perspektiv. Jag avser att göra detta genom att besvara följande frågeställningar: