1989-97

Medlemmarna

De senaste nio åren har varit en minst sagt omskakande tid. Medlemsomsättningen har varit väldigt stor inom föreningen, undantaget klubbmästeriet. Enbart under åren 91, 94 och 95 slutade inte mindre än 40 medlemmar inom orkestern, däribland samtliga medlemmar som börjat före 1980. Samtidigt har många nya medlemmar kommit in vilket har lett till en kraftig föryngring som dock har klarats av relativt bra. I dagsläget, år 1997, består orkestern av nitton män, vilket är det lägsta antalet någonsin, och femton kvinnor. En majoritet av föreningens nuvarande medlemmar började 1994 eller senare. Den medlem som har varit aktiv längst är Gunilla Melander som började 1980. 41

Verksamheten

Under den här perioden har Kårsdragets ekonomi återigen stundtals varit ansträngd och för närvarande sponsras man enbart av Pripps. Man har inte spelat in någon ny skiva och den senaste utlandsresan, som gick till Estland, genomfördes 1989. Man har haft något färre spelningar än tidigare, vilket kan förklaras med lågkonjunkturen samt de stora medlemsomsättningar som förekommit. Nuförtiden hör också vårkonserter till ovanligheterna, vilket delvis kan förklaras med att vårterminen innehåller många andra aktiviteter bl.a. de årliga studentorkesterfestivalerna. Annars fortgår verksamheten i den gamla traditionella andan och stora planer, på bl.a. turné och CD, smids inför 40-årsjubiléet 1998. 42

På hösten 1995 43 bildades Ex-draget, orkesterföreningen för före detta Kårsdragare. Orkestern består till stora delar av Kårsdragets gamla kärngäng, d.v.s. de medlemmar som varit med uppåt 30 år i Kårsdraget. Repertoaren är mestadels lånad från Kårsdragets notarkiv som Ex-dragsmedlemmarna själva varit med om att bygga upp. Orkestern hade sitt första offentliga framträdande på festen efter Kårsdragets konsert 1995. 44