Länkar

Projekt:

Housedraget - vi spelar Housemusik sent på kvällen på SOF.

Samarbeten

SMASK - Stockholms studentorkestrar som gaddat sig samman

Riks-SMASK - Den nationella motsvarigheten

Länkar till SMASK-orkesterarna

Blåslaget och Dragplåstret

Kårsdraget och Kårsetten

Promenadorquestern och Paletten