Kontaktinformation

Email

Vill du hyra oss kontakta kapellmästaren David Hellqvist kapellmastare@karsdraget.nu.

Vill du gå med i Kårsdraget kontakta våra personer som jobbar med musik och show nyfiken@karsdraget.nu

Har du frågor om informationen på hemsidan kontakta webmaster@karsdraget.nu.

Firmatecknare:

David Hellqvist

Firmatecknarna tecknar var för sig.

Adress

Blåscorpset Kårsdraget

C/O Stockholms Universitets Studentkår

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm