Källor och litteratur

Otryckta källor

Kårsdragets arkiv, Trädgårdsvillan

  • Avtal

  • Brev

  • Förslag

  • Instruktioner

  • Kallelser

  • Konsertprogram

  • Protokoll

  • Verksamhetsberättelser

Stockholms Stadsarkiv

  • Stockholms Universitets Studentkårs arkiv: Allmänna protokollserien.

Access databas

  • Kårsdragets inspelningsregister.

  • Kårsdragets medlemsregister.

  • Kårsdragets notregister.

Intervjuer

  • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

  • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

Övrigt

  • Minnesplakett för Kårsdragets första offentliga framträdande, på muren, vid plaskdammen på Sveavägen.

Tryckta källor

Tidningar och tidskrifter

  • Dagens Nyheter

  • Gaudeamus

  • Stockholms-Tidningen

  • Svenska Dagbladet

Övrigt

  • Nationalencyclopedin, band 17 (Höganäs 1995).

  • Riks-SMASK, Medlemsmatrikel 1995.

Litteratur

  • Hellström, Hans, Student i Stockholm (Borås 1996).

  • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975).