fotnoter

Förklaring

För att (förhoppningsvis) förenkla för läsaren har de fotnoter som förekommer i uppsatsen flyttats till den här sidan för att på så sätt kunna användas som länkar och därmed inte störa layouten av resten av sidorna. Enligt senaste beräkningen är det ett drygt 40-tal fotnoter det gäller.

För att komma tillbaka från den här sidan kan man använda en av två metoder -- antingen klicka på sin bläddrares bakåtknapp eller att klicka på vänsterpilen som finns vid varje fotnot.

 • <-- 1

  • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975), s. 5-10.

  • Riks-SMASK, Medlemsmatrikel 1995.

 • <-- 2

  • Nationalencyclopedin, band 17 (Höganäs 1995).

 • <-- 3

  • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975), s. 6.

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1977-78, 78-79, Kårsdragets arkiv.

  • Kårsdragets medlemsregister.

 • <-- 4

  • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975), s. 12.

 • <-- 5

  • Stockholms Universitet hette Stockholms Högskola fram till 1960 då Universitetet invigdes, en händelse som för övrigt förgylldes av ett Kårsdragsframträdande.

   • Nationalencyclopedin, band 17 (Höganäs 1995).

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1960, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 6

  • Utsedd till hederskårsdragare 601106.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1960, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 7

  • I november varje år utsåg studentkårens styrelse två kandidater, en till ordförande och en till vice ordförande. Om ingen så kallad spränglista hade lämnats in, senast den 15:e januari, så valdes dessa kandidater automatiskt. Om minst tio kårmedlemmar skrev på en spränglista som lanserade en annan kandidat blev det däremot kårval, om den omstridda befattningen, där alla kårmedlemmar hade rätt att rösta.

   • Gaudeamus, nr 1 1957.

   • Gaudeamus, nr 1 1958.

 • <-- 8

  • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975), s. 12.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 9

  • Styrelseprotokoll 26/9 1958, Stockholms Universitets Studentkårs arkiv (A1:1958), SSA.

   • Protokoll fört vid sammanträde i programutskottet 30/9 1958, Stockholms Universitets Studentkårs arkiv (A1:1958), SSA.

 • <-- 10

  • 50 man enligt Stockholms-Tidningen, 16/11 1958.

   • 40 man enligt Stockholms-Tidningen, 21/11 1958.

   • 30 man enligt Gaudeamus nr 14 1958.

 • <-- 11

  • Gaudeamus, nr 10 1958.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1959, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 12

  • Det råder en viss förvirring kring det här datumet då verksamhetsberättelsen endast nämner spelningen på jubileumsbanketten den 22/11 och en minnesplakett, på muren, vid plaskdammen på Sveavägen, troligen baserad på verksamhetsberättelsen, anger den 22/11 som datumet för den första spelningen. Det råder dock inget tvivel om att spelningen ägde rum, programenligt, den 20/11 då den omnämns i flertalet dagstidningar den 21/11.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1959, Kårsdragets arkiv.

   • Stockholms-Tidningen, 21/11 1958.

   • Dagens Nyheter, 21/11 1958.

   • Svenska dagbladet, 21/11 1958.

 • <-- 13

  • Program för jubileumsveckan den 19-22 november 1958, bifogat som bilaga till Gaudeamus nr 13 1958.

   • Stockholms Tidningen, 21/11 1958.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 14

  • Dagens Nyheter, 23/11 1958.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1959, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 15

  • Gaudeamus, nr 14 1958.

 • <-- 16

  • Stavningen förefaller vara tämligen godtycklig, både Napoleonetter, Napolietter och Napoletter förekommer.

 • <-- 17

  • Dagens Nyheter, 21/11 1958.

   • Gaudeamus, nr 9 1959.

   • Protokoll fört vid Kårsdragets årsmöte 24/2 1961, Kårsdragets arkiv.

   • Brev till Napoletternas ledare Sonja Sundberg 24/2 1962, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 18

  • Styrelseprotokoll 27/11 1958, Stockholms Universitets Studentkårs arkiv (A1:1958), SSA.

   • Styrelseprotokoll 3/4 1959, Stockholms Universitets Studentkårs arkiv (A1:1959), SSA.

   • Protokoll fört vid sammanträde i förvaltningsutskottet 3/4 1959, Stockholms Universitets Studentkårs arkiv (A1:1959), SSA.

   • Protokoll över Kårsdragets extraordinarie föreningssammanträde 25/5 1959, Kårsdragets arkiv.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1959, Kårsdragets arkiv.

   • Avtal mellan SHS och föreningen Kårsdraget 1/9 1959, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 19

  • Kårsdragarna kallade sig för dragoner.

 • <-- 20

  • Kallelse 21/8 1961, Kårsdragets arkiv.

   • Protokoll fört vid Kårsdragets allmänna föreningsmöte 6/9 1961, Kårsdragets arkiv.

   • Instruktioner för värdinnekårens medlemmar 24/2 1963, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1985-86, 86-87, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 21

  • Kårsdragets medlemsregister.

 • <-- 22

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1959, 60, 61, 62, 63, Kårsdragets arkiv.

   • Kårsdragets inspelningsregister.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 23

  • Brev från Lyckfeldts musikförlag 15/1 1960, Kårsdragets arkiv.

   • Program för vårkonserten 1960, Kårsdragets arkiv.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1963, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 24

  • Program för jubileumskonserten 1968, Kårsdragets arkiv.

   • Styrelseprotokoll 31/5 1967, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 25

  • Styrelseprotokoll 2/7 1964, Kårsdragets arkiv.

   • Förslag till omorganisation av värdinnekåren, 25/6 1964, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 26

  • Styrelse protokoll 17/1 1964, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 27

  • Kårsdragets medlemsregister.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1967, 70, 71, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 28

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1964, 65, 66, 67, 69, 70, 71, Kårsdragets arkiv.

   • Program för höstkonserten 1967, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 29

  • Hans Hellström driver visserligen en tes om en studenternas "förflumning" under 60-talet med hjälp av två bilder, en från 1959 och en från 1968, som sägs föreställa Kårsdraget. Hans resonemang faller dock på att, den "förflummade", bilden från 1968 i själva verket föreställer KTH:s Promenadorquester...

   • Hellström, Hans, Student i Stockholm (Borås 1996), s. 145-146.

 • <-- 30

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1964, 65, 66, 67, 69, 70, 71, Kårsdragets arkiv.

   • Riks-SMASK, Medlemsmatrikel 1995.

   • Program för jubileumskonserten 1968, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 31

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1964, 65, 66, 67, 69, 70, 71, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 32

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1972, Kårsdragets arkiv. Styrlseprotokoll 29/2 1972.

   • Förslag till stadga för Kårsdragets klubbmästeri 29/2 1972, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 33

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1972-73, 73-74, Kårsdragets arkiv.

   • Program för jubileumskonserten 1968, Kårsdragets arkiv.

   • Styrelseprotokoll 28/3 1972, Kårsdragets arkiv.

   • Kallelse 24/4 1972, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 34

  • Kårsdragets medlemsregister.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1976-77, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

   • Hellström, Hans, Student i Stockholm (Borås 1996), s. 40.

 • <-- 35

  • Kårsdragets medlemsregister.

 • <-- 36

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1972, 72-73, 73-74, 74-75, 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, Kårsdragets arkiv.

   • Kårsdragets notregister.

   • Kårsdragets inspelningsregister.

 • <-- 37

  • Kårsdragets medlemsregister.

   • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1983-84, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 38

  • En gammal byggnad, som låg intill kårhuset, som studentkåren fick hyra fr.o.m. 1958.

   • Gaudeamus, nr 6 1957.

 • <-- 39

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, Kårsdragets arkiv.

   • Kårsdragets inspelningsregister.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 40

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, Kårsdragets arkiv.

   • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

 • <-- 41

  • Kårsdragets medlemsregister.

 • <-- 42

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1988-89, 92-93, Kårsdragets arkiv.

 • <-- 43

  • Ungefär samtidigt som undertecknad valdes in som medlem nr 249.

 • <-- 44

  • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.