Källor och litteratur

Otryckta källor

Kårsdragets arkiv, Trädgårdsvillan

 • Avtal
 • Brev
 • Förslag
 • Instruktioner
 • Kallelser
 • Konsertprogram
 • Protokoll
 • Verksamhetsberättelser

Stockholms Stadsarkiv

 • Stockholms Universitets Studentkårs arkiv: Allmänna protokollserien.

Access databas

 • Kårsdragets inspelningsregister.
 • Kårsdragets medlemsregister.
 • Kårsdragets notregister.

Intervjuer

 • Intervju med Kårsdragets grundare Åke G.O. Hylin, Stockholm, mars 1997.
 • Intervju med Kårsdragets meste kapellmästare Lars Troedsson, Stockholm, mars 1997.

Övrigt

 • Minnesplakett för Kårsdragets första offentliga framträdande, på muren, vid plaskdammen på Sveavägen.

Tryckta källor

Tidningar och tidskrifter

 • Dagens Nyheter
 • Gaudeamus
 • Stockholms-Tidningen
 • Svenska Dagbladet

Övrigt

 • Nationalencyclopedin, band 17 (Höganäs 1995).
 • Riks-SMASK, Medlemsmatrikel 1995.

Litteratur

 • Hellström, Hans, Student i Stockholm (Borås 1996).
 • Linder, Gustaf, Studentorkestrarna i Sverige (Stockholm 1975).