Projekt:

Housedraget - vi spelar Housemusik sent på kvällen på SOF.

Samarbeten

SMASK - Stockholms studentorkestrar som gaddat sig samman
Riks-SMASK - Den nationella motsvarigheten

Länkar till SMASK-orkesterarna

Blåslaget och Dragplåstret
Kårsdraget och Kårsetten
Promenadorquestern och Paletten